Zelená úsporám

Co je dotační program Zelená úsporám?

Program Zelená úsporám je určen pro podporu a realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. 

Proč využít dotaci z programu Zelená úsporám?

Máte v plánu vyměnit Vaše stará okna za nová, případě zateplit Váš dům a přitom vynaložit minimum finančních prostředků? Podívejte se na typy projektů, které jsme již pro naše zákazníky realizovali.

Jak získat dotaci z programu Zelená úsporám?

Poskytneme Vám veškeré služby spojené s dotací na zateplení a výměnu oken :

 • Zajistíme vypracování projektové dokumentace pro získání dotace
 • Zajistíme výměnu OKEN
 • Zajistíme ZATEPLENÍ (půdy, stropu, fasády…)
 • Kontakt pro Zelenou úsporám:
  Ing. Petr Čambala
  tel: 777 766 537
  e-mail: dotace@oknozl.cz

Pokud nechcete volat sami, pošlete nám na sebe telefonický kontakt - náš zástupce Vám brzy sám zavolá a probere s vámi dostupné možnosti získání dotace.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše zpráva

 • Seznam SVT  společnosti OKNO spol. s r.o.
Kód Název Typové označení Kód opatření
SVT8280 1.Hliníkové vchodové dveře H065 Hliníkové vchodové dveře Ud = 1,7 A
SVT6507 Dřevěná EURO okna a balkonové dveře IV- 68 EURO IV 68 Uw = 1,2 A
SVT6508 Dřevěné vchodové dveře- EURO IV68 EURO IV 68 Uw = 1,2 A
SVT8099 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-0,79 Kömmerling A
SVT6995 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-0.83, Future Classic Kömmerling A
SVT6996 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-0.93, future Classic Kömmerling A
SVT6998 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-0.96 Kömmerling A
SVT6997 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-0.97 Kömmerling A
SVT6999 Okno a balkonové dveře - trojsklo U-1,06, Future Elegance Kömmerling A
SVT4712 Okno Kömmerling Eurofutu Classic Eurofutur Classic 2501/2511/trojsklo Ug=0,7 A
SVT6681 Okno Kömmerling Eurofutu Classic/soft okno 2511/0113 + sklo Ug=1,0 A
SVT1746 Plastová okna a balkónové dveře ELEGANCE-Plastová okna a balkónové dveře A
SVT1629 Plastová okna a balkónové dveře CLASSIC-Plastová okna a balkónové dveře A
SVT5880 Plastová okna a balkónové dveře (Uw=0,7) Profil 88 PLUS - (Uw=0,7) A
SVT5713 Plastová okna a balkonové dveře, CLASSIC /ELEGANCE- plastová okna a balkonové dveře A
SVT5719 Plastové okno Plastové okno a dveře z profilů Kömmerling Eurofutur a Elegance A
SVT5873 Plastové vchodové dveře Uw 1,2 Vchodové dveře systém Kőmmerling A
SVT5312 Plastové vnější(vchodové dveře) Systém Kommerling Euro Futur Classic/Elegance A

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do 30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Základní členění Programu -Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

 • A. Úspora energie na vytápění 
 • A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
 • A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení)
 • B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
 • C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
 • C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
 • D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření- některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
  Kdo může žádat o dotaci

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti),
 •  společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Důležité vymezení

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

 • Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů)
 • Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice

Podrobné informace o programu naleznete v dokumentech na www stránkách dotačního programu.

Nabídka produktů

Kontakty

Zpracovat cenovou nabídku

Aktuality

Copyright © 2006 - 2011 Okno, spol. s r. o. | oknozl.cz | zlin@oknozl.cz | bdesigner.cz - Tvorba www stránek
OKNO spol.s r.o. Papírenská 186 , 763 11 Zlín IČ: 60 69 79 71, DIČ: CZ 60697971, zapsaná v OR vedené Ks v Brně oddíl C, vložka 14339