Služby

Všechny služby jsou volitelné a kombinovatelné a lze je objednat pouze ke zboží firmy OKNO spol. s r.o.

Bližší specifikace služeb je předmětem všeobecných obchodních podmínek.

Poradenství
Poraďte se s námi o nejvhodnějším řešení pro Vás a Vaši stavbu nebo rekonstrukci. Ochotně Vám vyjdeme vstříc na našich prodejních místech.

Zaměření okenních otvorů
Zjištění stavu stavby naším technikem a dořešení konečného rozměru nových oken. V této fázi ještě lze upřesnit detaily zakázky, např. členění, barvu i typ profilu, šířku parapetů - dodatečné opláštění izolací.

Demontáž původních oken
- bez zachování původních oken,
- se zachováním původních oken.

Montáž nových okenních výplní
Přesné vodorovné i svislé osazení okenního rámu do stávajících staveních otvorů, ukotvení a utěsnění připojovací spáry, nasazení křídel, případná montáž příslušenství a konečné seřízení.

Montáž vnitřních parapetů
- do předem připravené plochy,
- včetně přípravy podkladu.

Montáž venkovních parapetů
- do předem připravené plochy,
- včetně přípravy podkladu.

Montáže žaluzií a sítí proti hmyzu
Montáž stínících prvků bezprostředně po montáži oken.

Zednické práce- úprava špalet
Vnitřní špalety - po demontážních pracích - zdivo je připraveno k úpravě barvami
Venkovní špalety - drobné opravy venkovních defektů na fasádách vzniklých při demontáži.

Doprava
Dovoz oken na místo stavby firemními vozidly.

Likvidace odpadu
Odvoz starých oken a suti a jejich likvidace na skládce.

Nabídka produktů

Kontakty

Zpracovat cenovou nabídku

Aktuality

Copyright © 2006 - 2011 Okno, spol. s r. o. | oknozl.cz | zlin@oknozl.cz | bdesigner.cz - Tvorba www stránek
OKNO spol.s r.o. Papírenská 186 , 763 11 Zlín IČ: 60 69 79 71, DIČ: CZ 60697971, zapsaná v OR vedené Ks v Brně oddíl C, vložka 14339