Revitalizace

Máte zájem o komplexní řešení problematiky revitalizace Vašeho domu včetně projektu a dotací ?
Okno spol.s r.o. Váš problém vyřeší !!!

V průběhu posledních několikati let jsme při výměně oken a vstupů v panelových a bytových domek vrámci celé ČR navázali spolupráci s několikati renomovanými firmami a máme zájem tuto spolupráci rozvíjet . Dobrá komunikace jak v části první , přípravné tak při samotné realizaci díla je velmi důležitá a pro investora znamená eliminaci chyb a úsporu níkladů. Při výměně oken je důležitá spolupráce zejména s realizátory zateplení pláště domu

Kontaktujte našeho specialistu Ing. Čambalu tel: 777766537

1.fáze -přípravná

-posouzení technického stavu domu tzv. objektová analýza
-statické posouzení objektu / je-li potřeba /
-vypracování tepelně technického auditu a následné vyhodnocení možných úspor energií
-vypracování projektové dokumentace
-vypracování návrhu řešení revitalizace
-návrh barevného řešení včetně vizualizace
-vypracování položkového rozpočtu v souladu s tepelně -technickým auditem
-zajištění financování
-příprava , vypracování a podání žádostí o dotace / Panel , Zelená úsporám /
-Součástí přípravné fáze jsou i odborné prezentace problematiky revitalizace na schromážděních vlastníků.

2.fáze - realizační

Vybrané dodavatelské firmy realizují dílčí nebo kompletní revitalizaci bytového domu dle projektu .
Investora zastupuje jím vybraný stavební dozor .

Revitalizace neboli modernizace bytových a panelových domů se stává východiskem pro jejich majitele či uživatele jak zlepšit technický stav , zabránit dalšímu chátrání a posléze vyšších investic do oprav , jak dosáhnout nižších nákladů na otop a v neposlední míře zvýšit standard bydlení .Cena bytu po revitalizaci se samozřejmě výrazně zvedá .sidliste2

Nejvyšší úniky tepla , průměrně 40% , jsou způsobeny netěsnými okny starých typů - zdvojená okna zasklená obyčejnými skly.Právě proto výměna oken patří k prvním krokům revitalizace .

Nejrozumější a zároveň finančně nejvýhodnější je komplexní revitalizace domu . Jedná se o řešení složité problematiky , na které se podílí řada odborných profesí a proto doporučujeme obrátit se na odborné firmy.

Vhodný výběr dodavatele oken a vstupních dveří s parametry navrženými projektantem má samozřejmě investor právo ovlivnit. Není to lehký úkol. Na trhu v ČR dnes existuje zhruba 1000 firem , které nabízí PVC okna . Ani ne polovina jsou však výrobci .Nové okno je pro laika výrobek takřka nerozeznatelný a mnohdy se řídí naprosto zavádějícími kriterii např. počet komor .Nedoporučujeme Vám začít první kolo výběru dodavatele rozesláním poptávky pouze dle rozměrů a typů oken ! Seznamte se nejprve s parametry , které máte při výběru sledovat . PVC okna mají neomezenou životnost , budete s nimi žít napořád , ale musíte mít zajištěn i případný servis , který Vám pravděpodobně lépe zajistí výrobce s tradicí , který buduje a investuje do firmy s tím , že chce podnikání v oboru dlouhodobě provozovat .

Okno spol.s.r.o. právě proto , aby pomohla investorům se lépe v dané problematice orientovat , zřídila specializovaný obchodně technický útvar , jehož pracovníci Vám rádi pomohou .
Samozřejmě máme snahu uspět u Vás s nabídkou našich oken a služeb , jelikož PVC okna systému KOMMERLING jsou nejvyšší evropská kvalita za přijatelné ceny .Naše šesnáctiletá zkušenost s výrobou PVC oken a řada úspěšných realizovaných výměn oken v panelových a bytových domech naši ambici jen potvrzují.

Nabídka produktů

Kontakty

Zpracovat cenovou nabídku

Aktuality

Copyright © 2006 - 2011 Okno, spol. s r. o. | oknozl.cz | zlin@oknozl.cz | bdesigner.cz - Tvorba www stránek
OKNO spol.s r.o. Papírenská 186 , 763 11 Zlín IČ: 60 69 79 71, DIČ: CZ 60697971, zapsaná v OR vedené Ks v Brně oddíl C, vložka 14339