Péče o okna

Jak žít s plastovými okny - návod na správné používání plastových oken

 • Pro zachování dlouhodobé funkčnosti a perfektního vzhledu oken je
  nutné řídit se následujícími pokyny. Jejich nerespektování může
  vést k vypovězení povinnosti ručit za produkt.
  ochrannou folii z oken, výplní a parapetních desek odstraňte
  nejpozději do 3 měsíců!
 • Čistění
  plastových částí oken a dveříje možno provádět běžnými prostředky, jako
  jsou lehké saponáty a vlažnou vodou. Nesmíte použít nitro ředidla, líh,
  benzín, kyseliny a další agresivní rozpouštědla.
  Hrubou nečistotu po zednických pracích nikdy nenechejte zaschnout.
  Matné plošky na vnějších rozích křídel (zprůsobené odfrézováním hmoty
  po sváření profilů) čistěte tekutýmijemnými písky značky CILIT apod.
  Stejně tak výraznější znečištění a drobné škrábance.
  Hodnocení povrchových vad se řídí příslušnými normami. otvory v rámu
  pro odvod vody udžujte čisté.
 • Těsnící gumy
  pravidelně zbavujte prachu a nečistot. Každých 6 měsíců ošetřete
  silikonovým olejem. K zatlačení gumy zásadně nepoužívejte ostré
  predměty!
 • Sklo
  umýváme teplou vodou pouze s malým přídavkem neagresivního
  saponátu a speciálními výrobky pro mytí oken dostupnými v širokém
  sortimentu na běžném trhu’ zvláště dbejte na čistotu hadříku při prvních
  mytích po zabudování i zrnka písku z omítky by mohla poškrábat jinak
  velmi odolná skla. Nebruste kovy a nesvařujte v blízkosti oken - odletující
  částice nevratně mohou skla poškodit. Sklo je přírodní materiál, takže se
  v něm mohou vyskytovat drobné čočky. Jejich přípustná velikost a počet
  na m2 se řídí platnými normami. K prasknutí skla po zabudování okna může dojít pouze na základě
  vnějšího impulsu - nelze reklamovat.
 • Kování
  v průběhu provádění zednických prací chraňte před znečištěním maltou !
  všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno alespoň 1x
  ročně mazat. Používejte nekyselené oleje nebo tuky. Seřízení kování
  zvláště horního a dolního závěsu je jednoduchý úkon, který si zákazník
  provádí sám pomocí dodaného imbusového klíče. Dále viz návod k
  obsluze a údžbě oken od dodavatele kování firmy MACO.
 • Větrání
  PVC okna moderní konstrukce vynikají mimořádnou těsností. Jejich
  způsob užívání je odlišný od oken starých, kdy k v měně vzduchu v místnosti
  docházelo i při zavřeném okně netěsnostmi.
  Během dne zajistěte vyvětrání místnosti 3-4 krát. Nejúčinnější je krátké
  (asi 5 min), ale intenzivní větrání - nejlépe do průvanu. Neúčinné je
  větrání pouze otevřením křídla v poloze výklopné, jelikož dochází jen
  k výměně vzduchu v blízkosti okna a zdivo kolem je trvale ochlazováno.
  Větrání musí probíhat výlučně vnějším vzduchem. Vlhký vzduch nesmí
  být větrán do jiných místností, ale ven !
 • Základní informace k problematice rosení skel
 • Podmínky rosení skel z interiéru nebo exteriéru závisí na dosažení teploty
  rosného bodu v daném místě, kde se vlhkost sráží. Použitím kvalitních
  izolačních dvojskel s měkkyým pokovením (tzv. teplá skla) se rosnyý bod
  snižuje. Fyzikální zákony se však nedají obejít. Rosí-li se okna v
  místnosti, jedná se o vysokou relativní vlhkost vzduchu a nízkou teplotu
  v bytě. Čím je vzduch teplejší, tím více vlhkosti pohlcuje.
  Nežádoucí zvyšování vlhkosti vzduchu v bytech způsobuje řada faktorů-
  -vaření, praní,mytí,dýchání apod. Vždyť pouze ve spánku vydá 1 dospělá
  osoba za noc aŽ 1,5 l vody !!V novostavbě se vypařuje obrovské mnoŽství
  vody ze zdiva a omítek.
  Velmi důležité je umístění topného tělesa pod oknem a přiměřená hloubka
  parapetu, aby bylo zajištěno dostatečné proudění teplého vzduchu kolem
  oken. Použitím mikroventilace lze zajistit pohyb vzduchu kolem skla
  a tudíŽ i snížit možnost rosení. Zvýšený výskyt rosení skel bývá v přechodném
  období na podzim, kdy i venkovní vzduch je hodně vlhký.
  Rosení skel z vnitřní i vnější strany je vždy problém stavby a prostředí,
  není způsoben vadou výrobku !

Firma OKNO, spol. s r.o. neručí za škody vzniklé na základě zanedbání
údržby a chybného používání.

stahujte ZDE

PÉČE O VAŠE EURO OKNA

 • Minimálně jednou za rok, nejlépe na podzim, omyjte rámy a křídla oken
  neutrálním čistícím prostředkem (vodou, vodou s octem, event. vodou se
  saponátem). Po oschnutí, event. vytření do sucha aplikujte houbičkou
  nebo hadříkem Zowosan Lackpolisch. Přípravek povrch celkově oživí,
  ošetří malá mechanická poškození a celkově vytvoří ochranný film.
 • Při ošetření kontrolujte zejména přiznané spoje v okapnicové části
  křídel a rámů oken, kde dochází k největšímu namáhání vodou a může dojít
  k prasknutí laku a zatékání vody do dřeva. Toto místo je nutné
  neodkladně ošetřit tixotropním lakem ze Zowosan “udržovací sady”, aby v
  důsledku nasakování vody do dřeva nedocházelo k odlupování nebo
  zpuchýřování laku, tmavnutí dřeva v důsledku hniloby a podobným těžko
  odstranitelným defektům. Stejně tak je nutné opravit místa mechanického
  poškození.
 • Lak je velmi elastický a odolný povětrnostním vlivům. Bez údržby
  má povrch životnost podle podmínek min. 7-10 let, (kromě okapnicových
  ploch a přiznaných spojů), kde doporučujeme provádět kontrolu každoročně
  na podzim a v případě defektu řešit okamžitě shora popsaným způsobem,
  nebo se s požadavkem na odbornou opravu obraťte na zhotovitele, který
  změří vlhkost ve dřevě a podle rozsahu vady stanoví vhodný postup
  opravy.
 • Částečnou nebo celoplošnou renovaci povrchu můžete po 2-5 letech
  provést tenkovrstvou vodou ředitelnou lazurou Deco-tec 5200 tak, že
  plochy přebrousíte brusnou houbičkou hrubosti P100 nebo papírem o
  hrubosti P280-320 a plochu natřete štětcem.
 • Velký časový rozdíl v potřebě aplikace renovačního nátěru je daný
  povětrnostními podmínkami, umístěním oken ve stavbě a odstínu
  lazurovacího laku. Nejlépe odolává bílá krycí barva, čím tmavší, tím je
  více tepelně namáhána. Z lazurovacích laků odolávají nejlépe středně
  pigmentované odstíny.
 • Světlé odstíny propouští více UV záření a dochází k vylučování
  ligninu ze dřeva, které může způsobit lokální odlupování laku. Tmavé
  odstíny vytvářejí vyšší tepelné zatížení povrchu.
 • Pořídili jste si okna s dokonalou konstrukční pevností a těsností.
 • Proto je důležité zvyknout si na pravidelné větrání a sledování vlhkosti
  ve stavbě. Předcházíte tak vadám které mohou vzniknout následujícím
  způsobem:
 • V novostavbě vzniká mnoho mokrých procesů a voda se ve velikém
  objemu odpařuje do interiéru. Při výměně oken ve starších domech se v
  důsledku dokonalé těsnosti nových oken zásadně změní vlhkostní poměry a
  voda může nasakovat do okenních rámů a křídel, narušuje pevnost spojů a
  může způsobit praskání laku nebo jeho zpuchýřování z venkovní strany.

Nabídka produktů

Kontakty

Zpracovat cenovou nabídku

Aktuality

Copyright © 2006 - 2011 Okno, spol. s r. o. | oknozl.cz | zlin@oknozl.cz | bdesigner.cz - Tvorba www stránek
OKNO spol.s r.o. Papírenská 186 , 763 11 Zlín IČ: 60 69 79 71, DIČ: CZ 60697971, zapsaná v OR vedené Ks v Brně oddíl C, vložka 14339